Istanbul Medipol University

Yardımcı Bilgiler
IMU Önlisans ve Lisans Yönetmeliği
– İnşaat Mühendisliği Ders Akış Diyagramı
– Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi
Sanal Sınıf ve Derse Katılım
Google Classroom’a Erişim


“Dehanın 10’da 1’i yetenek 10’da 9’u da çalışmaktır.”
“Genius is 1% talent and 99% percent hard work.”

Albert Einstein


%d bloggers like this: