Scientific Projects

Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi: KLÜBAP-205 numaralı, “İki ve Üç Boyutlu Dönel Simetrik Fonksiyonel Derecelendirilmiş Çubukların Karışık Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Dinamik Analizi” başlıklı proje (2020-2022)
Merve Ermis, Umit N. ARIBAS, Mehmet H. OMURTAG

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
TÜBİTAK 2209A: 2022/2. Dönem 2584 Sıra Numaralı, “Yeni Nesil Kompozitlerde Malzeme Dağılımı Ve Geometrinin Kesit Çarpılması Gözetilen Gerilme Dağılımına Etkisi” başlıklı proje (2023-2024)
Merve ERDOĞAN, Ömer Faruk KALAYCI, Betül ARSLAN

TÜBİTAK 2209A: 2022/2. Dönem 2583 Sıra Numaralı, “Sönümün Yeni Nesil Kompozit Kirişlerde Zorlanmış Titreşim Davranışına Etkisi” başlıklı proje (2023-2024)
Emre KAHRAMAN, Elif KOÇ

TÜBİTAK 2209A: 2021/1. Dönem 532 Sıra Numaralı, “Helisel Sönümleyicilerin Dinamik Yükler Altında Etkin Performans Parametrelerinin Sunulması” başlıklı proje (2021-2022)
Halis Onur KAYGUSUZ, Enes AÇIKÇA, Talha Mert TÜRK, Umit N. ARIBAS

TÜBİTAK 2209A: 2021/1. Dönem 529 Sıra Numaralı, “Yeni Nesil Kompozit Kirişlerin Kayma Açısı Dağılımını Gözeten Statik Tepkilerinin ve Doğal Frekanslarının İrdelenmesi” başlıklı proje (2021-2022)
Fahri Kerem DEMİRCİ, Mert ATALAY, Mete AYDIN, Umit N. ARIBAS

TÜBİTAK 2209A: 2020/2. Dönem 820 Sıra Numaralı, “Eksen Eğrisi Kesin Tanımlı Fonksiyonel Dereceli Düzlem Eğrisel Kirişlerin Statik Ve Dinamik Analizi” başlıklı proje (2021-2022)
Mert ATALAY, Mete AYDIN, Umit N. ARIBAS

İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi: “Ortotrop üç parametreli Pasternak zemine oturan iki ve üç boyutlu tabakalı kompozit çubukların zorlanmış titreşim analizi” başlıklı projede bursiyer (2017-2018).

TÜBİTAK 1001: 111M308 numaralı, “Değişken Kesitli ve Eksen Geometrisi Silindirik Olmayan Viskoelastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Yöntemi İle Analizi” başlıklı projede bursiyer (2011-2014).

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü: “Silindirik ve Konik Yayların Viskoelastik Davranışının Sonlu Elemanlar İle Analizi” başlıklı projede bursiyer (2010-2012).

%d bloggers like this: