Scientific Projects

İTÜ Bilimsel Araştırma Projesi: “Ortotrop üç parametreli Pasternak zemine oturan iki ve üç boyutlu tabakalı kompozit çubukların zorlanmış titreşim analizi” başlıklı projede bursiyer (2017-2018).

TÜBİTAK 1001: 111M308 numaralı, “Değişken Kesitli ve Eksen Geometrisi Silindirik Olmayan Viskoelastik Helislerin Karışık Sonlu Eleman Yöntemi İle Analizi” başlıklı projede bursiyer (2011-2014).

İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü: “Silindirik ve Konik Yayların Viskoelastik Davranışının Sonlu Elemanlar İle Analizi” başlıklı projede bursiyer (2010-2012).

%d bloggers like this: